Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

Gaurkotasuna

2021eko urriaren 13ko ohiko batzarra

Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateko Batzarra gaur goizean bildu da gai hauek aztertzeko:

1.- 2021eko martxoaren 22ko, ekainaren 1eko eta uztailaren 29ko bilkuretako aktak onartzeko proposamena

2. Hondakinen tasa / tarifa

Hiri hondakin solidoen bilketa, garraio, tratamendu eta aprobetxamendu edo ezabaketaren alta eta bajako kudeaketari dagozkion zerbitzuen tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren hasierako onespen proposamena.

2021erako proposatzen da tasak eta tarifak izoztea “familia jasangarrientzat”, hau da, materia organikoaren gaikako bilketaren erabilera eraginkorra egiten duten etxeentzat, bai eta saltokientzat, ostalaritzarentzat eta elkarte gastronomikoentzat ere. Edukiontzi marroia erabiltzen ez duten familientzat, etxekoak ez diren erabiltzaileentzat eta sortzaile handientzat, ordea, igoera % 7,5ekoa izango da.

Horrela, Txingudiko Zerbitzuakek edukiontzi marroiaren erabilera sustatzen jarraitu nahi du, baita pandemian orohar gehien sufritu duten sektoreak babesten ere.

%7,5eko igoera, hein handi batean, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak azken bi urteetan izan duen %2ko igoerari zor zaio- haiek arduratzen dira errefusa eta biohondakinen frakzioa altan kudeatzeaz-  baita ere azken bi urteetako (2020 eta 2021) tasa izoztu izanari ere.

Materia organikoa bereiztea funtsezko faktore bihurtu da hondakinen kudeaketan, birziklatze-tasa handitzeak zabortegira bidaltzen diren hondakinen bolumena automatikoki murriztea baitakar. Beraz, familia jasangarrien aurrezpen ekonomikoa gero eta nabarmenagoa da.

2022ko tasak

 • Materia organikoa bereizten duten familiak: 134,12 € BEZ barne urtean.
 • Materia organikoa bereizten ez duten familiak: 212,18 € BEZ barne/urtean

Bestalde, 2022an 20.680 tona hondakin sortuko direla kalkulatu da, aurreko ekitaldian aurreikusi ziren 20.337 tonen aldean, izan ere, 2022rako jarduera ekonomikoa handitzea espero da.

Tratamenduengatik aurreikusitako kostuak, guztira, 4.463.408 € dira 2022rako.

Azkenik, gogorarazi behar da indarrean jarraitzen dutela egoera ahulean dauden familiei zuzendutako laguntzak, batez ere Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten pertsonei zuzendutakoak. Horrela, baldintzak betetzen dituzten pertsonei % 50eko salbuespena aplikatuko zaie uraren eta zaborren ordainagirian.

4. Tarifa. Uraren ziklo integrala

Uraren hornidurari, saneamenduari eta uraren ziklo integralari dagokionez 2022rako emandako gainerako zerbitzu eta jarduerei dagozkien tarifak arautzen dituen Ordenantzaren hasierako onespenaren proposamena.

2022ko ekitaldirako, uraren ziklo integraleko tarifak izoztea proposatzen da, 2020tik aurrera berdin mantendu direnak.

Nabarmendu behar da 2022ko urtarriletik aurrera URAren kanon berria aplikatzen hasiko direla. Karga horrek etxeko zein etxekoak ez diren kontsumo guztiei eragingo die, eta 140.000 €ko gastua eragingo du 2022an, eta 263.000 euro ingurukoa 2023tik aurrera. Hala ere, nahiz eta inbertsio-ahalmena murriztu, 2022rako uraren ziklo integraleko tarifak izoztea erabaki da. Izan ere, garrantzitsua da igoera saihesteko ahalegina egitea garrantzitsua dela baloratu baita, pandemiaren ondorio ekonomiko negatiboetatik oraindik berreskuratu ez garenean.

Kontsumoei dagokienez, 2019 urtekoetara hurbiltzen ari dira pixkanaka, baina oraindik ez dira pandemia aurreko balioetara itzuli; etxeko kontsumoa %3 murriztu da eta etxekoa ez dena %11 igo da. Beraz, kontsumo horiek 2021ean izango dituzten joerak kontuan hartuta, 2022rako 4.389.845 m3-ko kontsumoa zenbatetsi da.

Behar diren inbertsioak finantzatzeko 2.542.536 € erabiliko dira, aurreko urtean 2.430.622 € izan ziren.

Baliabide horiek aukera emango dute P2025 inbertsio-planean sartutako jarduerekin jarraitzeko. 2021ko ekitaldian honako obra hauek egingo dira:

 • Telelaguntza-sistema berria ezartzea Irunen (3. fasea).
 • Hondarribiko ibarbideak drainatzea: 1. fasea: Higer Bidea.
 • Hornidura- eta saneamendu-sareak berritzea.

2022an, honako lanak gauzatzea aurreikusten da:

 • Iparragirre Garaiko biltegia birgaitzea.
 • Uranzuko ekaitz-tanga.
 • Hornidura- eta saneamendu-sareak berritzea.

5. Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioarekin sinatutako hitzarmenaren luzapena onartzeko proposamena, hondakinak garraiatzeko zerbitzuen gomendiorako hondakinen transferentzia-puntuak zehazteari dagokionez

6. 2021eko 2. hiruhilekoaren aurrekontu-itxieraren berri ematea

 

Itzulia dela eta, edukiontzi batzuen kokapen aldaketuko da

Itzulia Hondarribiatik iritsi eta irtengo denez apirilaren 8an eta 9an, Ramon Iribarren kaleko 7. zenbakian dagoen irlatxoa lekuz aldatuko da eta hondartzarako noranzkoan 50 metro eramango da.

Aldaketa hilaren 5ean egingo da, gauez, eta ohiko lekura bueltatuko da apirilaren 8an.

 

2020: Urtebeteko jarduera berezi eta trinkoaren laburpena

2020 urtea COVID-19k sortutako pandemiak markatu du, Txingudiko Zerbitzuakek bere aurreikuspenak eta jarduerak goitik behera aldatu behar izan ditu. Leire Zubitur erakundeko gerenteak azaldu duenez, "gure lan-prozedurak aldatu behar izan ditugu, gure zerbitzu-prestazio guztietan eragin zuzena eta erabatekoa izan duen egoera batera egokitzeko. Ahalegin berezia egin behar izan dugu oinarrizko zerbitzuak bermatzeko, baita uraren hornidura eta kalitatea bermatzeko ere, beharrezko segurtasun neurri guztiak hartuz ".

Oro har, etxeko ur-kontsumoa %9 igo da, % 14 konfinamendu-garaian, etxean presentzia handiagoa izateagatik, eta alderantziz, etxekoa ez den kontsumoa %16 murriztu da. Plubiometriari dagokionez, 2020an% 13,6 euri gutxiago egin du aurreko urtearekin alderatuta.

Enegia berriztagarriaren ekoizpenari dagokionez, balantze energetikoa positiboa izan da. Aurreko ekitaldian baino energia berriztagarri gutxiago ekoitzi zen arren (4.443 MWh), guztira 4.354 MWh kontsumitu ziren, hau da,% 16 gutxiago.

Konpromiso soziala

Pandemiak gehien kaltetutako kolektiboak babestea izan da ekitaldiko lehentasunetako bat, eta hori urtean zehar abian jarri ziren laguntzetan islatzen da. Hasieratik, errekargurik eta interesik gabe ordaintzeko erraztasunak eman ziren, eta hartutako neurrien artean honako hauek nabarmentzen dira:

 • Egoera zaurgarrian dauden familientzako laguntzak: laguntza hau, nagusiki, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen duten pertsonei zuzenduta dago. Baldintzak betetzen dituzten familiei % 50eko salbuespena aplikatuko zaie uraren eta zaborren ordainagirian. Laguntza horiek indarrean jarraitzen dute.
 • Mikroenpresei eta autonomoei zuzendutako laguntzak: uraren eta hondakinen tarifen %100eko aparteko eta aldi baterako hobaria eskaini zen, bi hilerokoa. Neurri hori aplikatu behar zitzaien Irunen edo Hondarribian kokatutako jarduera baten titular ziren pertsona fisikoei (norberaren konturako langilea edo autonomoa) eta pertsona juridikoei (mikroenpresak), baldin eta jarduera utzi behar izan bazuten Covid-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz, edo egiaztatu bazuten fakturazioa %75 baino gehiago murriztu zutela apirilean, 2019ko urritik 2020ko martxora bitarteko seihilekoaren hileko batez bestekoarekin alderatuta. Azaroan, laguntzak handitu egin ziren, eta baldintzak betetzen zituzten ostalaritza-negozioek hiru hileko salbuespena izango zuten.

  Irungo eta Hondarribiko 321 establezimenduk jaso zituzten laguntzak;
  batez ere, ostalaritza-establezimenduek, 209 guztira, baina saltokiek, ile-apaindegiek, biltegiek, akademiek eta abarrek ere jaso zuten hobaria. Hala, 2020an emandako salbuespenengatiko diru-sarreren murrizketa 126.000 eurokoa izan zen.

Nabarmendu beharreko beste neurri bat izan da hiruhileko fakturaziotik urteko fakturaziora igarotzea eta paperezko fakturen amaiera. Leire Zubiturrek adierazi duenez, ahalegin handia egin zen aldaketaren berri emateko: "hitzaldiak eman genituen eta hainbat bide erabili genituen neurri horien abantailak jakinarazteko; ingurumen-onurak, herritarrengan eragingo duen aurrezpen ekonomikoa, kudeaketaren hobekuntza eta eskualdeko familien gastuak hobeto kontrolatzeko laguntza".

Bestalde, Txingudiko Zerbitzuakek Urbeha proiektuan parte hartu du. Proiektu hori Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak sustatu du, URArekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat EDARekin lankidetzan. Proiektu honen helburua hondakin-uretan SARS-CoV-2 sistemaren jarraipena egitea da, eta karga birikoaren igoera esanguratsuak detektatzeko alarma goiztiarreko sistema gisa erabiltzea. Horrela, uztailetik laginak astero hartzen ari dira eta analisien emaitzak datu epidemiologikoekin alderatzen dira.

Leire Zubiturrek ere xehetasun ekonomikoak eman ditu 2020ko ekitaldiari buruz, eta azpimarratu du 2020rako aurreikusitako aurrekontua (Mankomunitatearena eta Txingudiko zerbitzuena batuta) 28.425.230 eurokoa izan zela guztira, hondakinak biltzeko eta garbiguneak kudeatzeko ia 12 milioi euro eta uraren ziklo integralerako ia 11 milioi euro banakatuta.

Hondakinak eta hiri-garbiketa

Hondakinen kudeaketaren esparruan, hiri-eremuko bilketak ez zuen ia aldaketarik izan. Arasoko eta Akartegiko garbiguneek zerbitzua normaltasunez ematen jarraitu zuten, bi astetan izan ezik, horietan oinarrizko jarduerak baino ez baitzeuden baimenduta.

Hondakinen bilketari dagokionez, nabarmendu behar da herritar guztien ahaleginari esker %54,2ko birziklatze-tasa lortu dela, eta eskualdea 2025erako ezarritako %55eko helburu europarretik gertu dagoela. Valentin Gonzalez hondakinen eta hiri-garbiketaren arduradunak azpimarratu duenez, "hondakinen sorrera% 5,73 jaitsi da, batez ere industrialdeetan eta saltokietan bildutakoetan, non jaitsiera % 11,76koa izan den, 2.551 tona gutxiago. Hori, neurri batean, pandemiaren eta jarduera ekonomiko batzuen aldi baterako geldialdiaren ondorioa izan da. Hala ere, etxeko bilketak ere behera egin du, 373 tona gutxiago, hau da,% 1,27 gutxiago".

Hiriko gaikako bilketari dagokionez, ia aurreko urteko balio berberetan mantendu da: jaitsiera nagusia beiraren gaikako bilketan gertatu da: 312 tona gutxiago, hau da,% 11,75eko murrizketa.

Gainera, 2020. urtean alboko kargapeko bost kamioi jaso dira, 2019. urtean erosi zirenak, eta horri esker bilketa kamioien flota asko berritu da.

Bestalde, hiriko garbiketa-zerbitzuak izan ziren aldaketa gehien jasan dituztenak osasun-alarmaren ondorioz: hidrolimpiatze-zerbitzuen maiztasuna handitu zen, sodio hipokloritoaren bidezko desinfekzio-lanak egin ziren, eta, oro har, zerbitzuak etengabe egokitu ziren herritarren ohituren aldaketetara: ordutegiak, aisialdirako modu eta eremu berriak, etab.

Valentin Gonzalezek, halaber, hondakinak biltzeko eta hiri-garbiketako kontratu berria 2020an martxan jarri izana azpimarratu nahi izan du, "FCC Ingurumena bost urterako esleipendun izan da. Kontratu berriaren arabera, maizago biltzen dira materia organikoa, ontziak eta papera, eta maiztasun txikiagoz gainerakoa. Hiriguneko bilketa-zerbitzuetan ere murriztu egingo da errefusa edukiontzien bilketa-maiztasuna, gaikako bilketaren zatien maiztasunak eta asteburuetan eta jaiegunetan bildutakoak handitzeko: papera eta kartoia, ontziak eta materia organikoa. Halaber, alboko karga jasotzeko ibilgailuak berritu dituzte hirigunean, baita eskuz ekortzeko orgak Irunen eta eskuz baldeatzekoak Hondarribian."

Lan aipagarrienak

Aurtengo inbertsioen barruan, partidarik garrantzitsuenetako bat Jaizkibelgo ibarbideak drainatzeko obren lehen fasea amaitzeko erabili da. Fase hori Itsasargiko errepideko euri-urak biltzen dituen kolektoreari dagokio, P2025 Inbertsio Programaren barruan, eta 2,4 milioi euroko aurrekontua izan du;% 42,5 URAk, Uraren Euskal Agentziak eta% 57,5 Uraren Euskal Zerbitzuak finantzatu dute.

Halaber, Irungo telelaguntza-kontagailuen parkea berritzen jarraitu da. Proiektu horrek hiru urteko iraupena izango du, eta funtsezkoa da Smart Water Txingudi proiektua etengabe garatzeko. Aurten 14.000 gailu berri sartu dira eta kontagailuen% 90 berritu da.

Josean Rodrigo Txingudiko Zerbitzuetako obra-arduradunaren hitzetan, Uruneko putzuak tratatzeko egindako lana ere azpimarratu behar da, "2020an, URA-Uraren Euskal Agentziaren, Irungo Udalaren eta Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatearen arteko lankidetza-hitzarmenari esker, hondakinak karakterizatzeko, erretiratzeko eta garraiatzeko eta ingurunea berreskuratzeko lanak egin ahal izan dira, 1.361.054 euroko aurrekontuarekin". Egindako gainerako obren artean, nabarmentzekoa da Domiko urtegiko irteera-ganbera eta Domiko Zentraleko turbinetako sarrera-ganbera lotzen dituen hoditeria berritzea (438.422 €), EUTEko eta Buenavistako biltegiak birgaitzea, egiturazko konponketa bat egitea eta poliuretanozko erretxinez iragazgaizte-tratamendu bat egitea, ur-ihesa eta ur-ihesa saihesteko. Ura banatzeko sareen batasuna ere berritu da hainbat zatitan.

Leire Zubiturrek egindako ingurumen sentsibilizazio-lanari balioa eman dio; Covid-19ren ondorioz, bere jarduera murriztu behar izan du eta instalazioetarako bisita prentsentzialak eten ditu. "Hala ere, tailer batzuk egokitu ditugu online egiteko, eta aurrez aurreko jardueretan arauek ezartzen dituzten baldintzak jarraitu dira, eta kontuan hartu dira desinfekzio-premia guztiak eta segurtasun-distantzia", adierazi du Zubiturrek. Guztira, 3.274 ikaslek baino gehiagok parte hartu dute tailerretan.

Azkenik, Leire Zubiturrek Txingudiko Zerbitzuakeko langile guztien ahalegina goraipatu eta eskertzen du.

 

Web orriaren oina
© 2023 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)