Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

2017ko Aurrekontuak

 

Kopuru handiak

Inbertsioak 2017
Uraren Ziklo Integrala 10.504.970 €
Hondakinen bilketa 9.858.650 €
Bide garbiketa 5.539.650 €

2017eko aurrekontua guztira:

25.903.270 €
 

Inbertsioak 2017:

3.742.860 €

Kopuru handiak

Sarrerak

Sarreraks
SARRERAK ZER ESAN NAHI DU?
Tasaketa beste diru-sarrerak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak 19.885.620
Transferentzia arruntak Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak 4.921.340
Ondare sarrerak Banku interesak 1.000
Kapital transferentziak Inbertsioak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak 695.310
Finantza aktiboak ------------------ 0
Finantza pasiboak Inbertsioak finantzatzeko maileguak 400.000
  GUZTIRA 25.903.270

 

Sarrerak

TASAKETAK BESTE DIRU-SARRERAK
TASAKETAK BESTE DIRU-SARRERAK
Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 9.592.900
Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 8.504.490
Urarekin loturiko beste diru-sarrerak  
* Hornidura sarean hirugarrenen kontura eginiko lanak 62.600
* Communauté de Communes Sud Pays Basque erakundeari emaniko zerbitzuak 187.472
* Sortutako energiaren salmenta 184.000
 
Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak  
Garbiguneak Araso-Akartegi 207.668
* Ontzien salmenta
* Beiraren salmenta
* Paperaren eta kartoiaren salmenta
* Elektrizitatearen salmenta
 
930.000
Transferentzia planta
Kontratistaren kontsumoak
Bestelako sarrerak
216.490
 
GUZTIRA 19.885.620
* Diru-sarrera horiek eragin zuzena dute herritarrek ordaintzen duten fakturan, haien arabera kalkulatzen baitira tasak

 

Gastuak

Gastos
GASTUAK ZER ESAN NAHI DU?
Langileria gastuakl Lan kostuak 3.748.350
Ondasun eta zerb. arrunten erosketa
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Funtzionamendu gastuak 16.685.020
Finantza gastuak Maileguengatik ordaindu beharreko interesak 193.260
Inbertsio errealak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena 3.742.860
Kapital transferentziak ------------------ 0
Finantza aktiboak ------------------ 0
Finantza pasiboak Maileguen amortizazioa 1.533.780
  Gastuak GUZTIRA 25.903.270

 

Ingresos

ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
Uraren Ziklo Integrala 3.100.240
Energia, gas, gasolio... hornidurak... 815.246
Araztegiaren kontsumoak eta mantenua 800.818
 
Hiri Hondakinen Kudeaketa 8.760.450
Hondakinak bildu eta garraiatzea  
Kudeatzea eta zabortegietara eramatea  
 
Irungo bide garbiketa 3.873.750
Hondarribiko bide garbiketa 950.580
GUZTIRA 16.685.020

Inbertsioak 2017

Inbertsioak guztira:

2.547.035 €
Uraren ziklo integrala
Uraren ziklo integrala
Obrak

LANDA EREMUAN TELEIRAKURKETA EZARTZEA: Irungo eta Hondarribiko landa eremuei dagozkien kontagailuetan teleirakurketa sistema ezartzearen amaiera. 825 kontadore balioztatzen dira.

25.000€

IBAIETAKO ADAR NAGUSIA BERRITZEA: Adar nagusia berritu behar da urtegiko irteeratik Santa Elena kaleraino. Planteatzen da lehen fase batean azken 150 metroak berritzea, horiexek baitira presio handiena jasan behar izaten dutenak.

300.000€

IPARRAGIRRE BEHEKOA URTEGIA BERRITZEA: Oso zaharra da eta egoera txarrean dago urtegi hori, eta horrenbestez, iragazgaiztu egin behar da eta hobekuntza lanak egin behar dira balbuletan nahiz sarbideetan, itxituretan eta igeltserotza lanetan.

200.000€

ANAKAKO SANEAMENDUA BERRITZEA: Anakako saneamendua berritzeko lanak “Casas Baratas” deiturikoen eremuan. Zangarik gabeko teknologiarekin berritzea, kutxetak eta euri uren bilketa hobetzeko lan txikiak egitea eta egokitzea.

100.000€

DOMIKOKO URTEGIA BERRITZEA: Pantaila iragazgaiztea eta zimenduetan eusteko zokaloa harri-lubetarekin sendotzea, Zentral Hidroelektrikoko fi600mm x 285m eta e=8mm-ko karga hodiaren zati zuzena aldatzearekin batera.

120.000€

NEURKETA PARKEA BERRITZEA: Artiako sektorean 2008. urtean jarritako teleirakurketa parkeko lehen zatia berritzea 1.900 kontagailutan.

96.000€

EUTP DEPOSITUA BERRITZEA: Deposituko parametroak eraberritzea, haren azalera oso hondatua baitago, batik bat kloroaren eraginagatik, eta urak ukitzen duen kareore geruza aldatu egin behar da eta erabat iragazgaiztu.

165.000€

MONTEROREN BALTSAK: Proiektu teknikoa idaztea eta aldez aurreko lanak egitea Monteroren baltsa zaharrek hartzen dituzten lurrak zigilatzeko eta berreskuratzeko eta uren kalitatearen ingurumen jarraipena egitea.

64.000€

SMART WATER

35.000€

H2OGurea

105.000€

UDAL OBRAK: Hornidura eta saneamendu sareak berritzea udalek 2016. urteko ekitaldian sustatuko dituzten berrurbanizazio lanekin batera.

ARBES 950.000€
PIO BAROJA 850.000€
SAN MARCIAL 190.000€
VIAL JAIZUBIA 130.000€
SANTIAGO 80.000€
JABIER UGARTE 105.000€
BESTE UDAL LANAK 83.200€
 
OBRAK GUZTIRA 1.978.200€
Instalazioak

SANEAMENDUA

Berritze lanak Hondakin Urak Ponpatzeko plantetan 15.000€

HORNIDURA

Endarako urtegiko instalazio teknikoak berritzea 100.000€
DOMIKO ZH: Multzo Hidraulikoak 60.498€
 

TRESNERIA ETA KONTROLA

URRUNEKO TELEAGINGAILU ESTAZIOAK: Automaten integrazioa 170.000€
INSTALAZIOAK GUZTIRA 345.498€
Sareak eta obrak

Garbiketa saneamendu kamioia

400.000€
SAREAK ETA OBRAK GUZTIRA 400.000€
Kalitatea

HUAko kontrol eta erregulazio ekipoak

10.000€

Hobekuntzak HUAko tratamenduan

25.000€

Laborategiko ekipoak

20.000€
KALITATEA GUZTIRA 55.000€
Informazio sistemak

Softwarea: Prozedurak egokitzea, moduluen mantenua, datuen ustiapena

94.000€

Hardwarea: Ekipoak eta zerbitzariak

40.000€

Segurtasun fisikoa eta logikoa

10.000€
INFORMAZIO SISTEMAK GUZTIRA 144.000€
Segurtasuna eta osasuna

Hobekuntzak kloro instalazioetan, Autobabeserako planaren arabera

11.000€

EUTPko instalazioak hobetzea, Autobabeserako planaren arabera

5.000€

Hobekuntzak hainbat instalaziotan

40.000€
SEGURTASUNA ETA OSASUNA GUZTIRA 56.000€

 

Uraren ziklo integrala guztira:

2.978.698 €

 

 

 

Hondakinak
Hondakinak
Txartel elektronikoaren bidez irekitzeko sarrailak jartzea 145.850€
HONDAKINAK GUZTIRA 1145.850€
Bide garbiketa
Bide garbiketa
IRUN
Paperontziak 30.250€
Erraztatzeko 2 makina 281.930€
IRUN GUZTIRA 312.180€
HONDARRIBIA
Paperontziak 24.200€
Erraztatzeko 2 makina 281.930€
HONDARRIBIA GUZTIRA 306.130€

 

Bide garbiketa guztira:

618.310€

 

2017rako aurreikusitako inbertsioak guztira:

3.742.858€
 

 

 

 

Web orriaren oina
© 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)