Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia

Araudia

Kontratazio-araubidea

Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A., Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateak osorik partaidetutako tokiko merkataritza-sozietate gisa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 3. artikuluan xedatutakoaren arabera, administrazio publikoa ez den beste bat esleitu ahal izatea da, eta, beraz, lege horrek hirugarren liburuko I. tituluan sektore publikoko mota horretako erakundeak aplikagarritzat jotzen ditu.

Era berean, Servicios Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A.k ematen duen zerbitzu nagusietako bat uraren ziklo integrala izanik (ur-hornidura eta saneamendua), zerbitzu hori gauzatzetik eratortzen diren eta otsailaren 4ko 3/2020 Errege Lege Dekretuaren aplikazio-eremuaren barruan sartzen diren kontratuak haren mende egongo dira.

Hori dela eta, egiten dituen kontratuek izaera pribatua badute ere, kontratistak hautatzeko prozedurek beti errespetatu behar dituzte lizitazioetan sartzeko askatasunaren, prozeduren publikotasunaren eta gardentasunaren printzipioak, eta hautagaien arteko diskriminaziorik ezaren eta tratu-berdintasunaren printzipioak, bai eta obrak egiteko, ondasunak eskuratzeko eta zerbitzuak kontratatzeko funtsak eraginkortasunez erabiliko direla ziurtatzeko printzipioak ere. Horretarako, bete beharreko beharrak aldez aurretik definitu beharko dira, eta bete beharreko lehia libreagoa eta ekonomikoki onuragarriena izango da.

 

Web orriaren oina
© 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)