Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

Egitura eta organigrama

Mankomunitatea

Irungo eta Hondarribiko Udalek osatzen dute Mancomunidad de Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatea.

Helburuari, eskumenei, antolakuntzari eta funtzionamenduari dagokienean bere Estatutuak ditu arau.

Mankomunitatearen organoak ordezkarien Biltzarra, Presidentea eta Presidenteordea dira.

Ordezkarien Biltzarra hamahiru kidek osatzen dute, haietatik zazpi Irungo Udalak izendatuak eta bost Hondarribiko Udalak izendatuak.

Gaur egun, honako kide hauek osatzen dute Biltzarra:

 • CRISTINA LABORDA ALBOLEA and.
 • MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI jn.
 • BORJA OLAZABAL TORO jn.
 • GORKA ALVAREZ ARANBURU jn.
 • OIHANA BRIONES ARAMENDI and.
 • DAVID NUÑO GARCÍA jn.
 • IÑIGO MANRIQUE CÍA jn.
 • IGOR ENPARAN ARANETA jn.
 • ORTZI ALONSO MURELAGA jn.
 • GONZALO CARRION INSAUSTI jn.
 • MARÍA NOEMI ODRIOZOLA PASCUAL and.
 • GAROA LEKUONA IZETA and.

Mankomunitateko organoetan parte hartzen duten kideetako bakar batek ere ez du inolako ordainsaririk edo dietarik jasotzen kontzeptu horregatik./p>

Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A.

Mankomunitateak eratu zuen kudeatzeko organoari dagokionean, Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A., esan behar da hark ere bere Estatutuak dituela. Haietan zehazten da erakunde horrek duen helburu soziala, Mankomunitateak bere gain hartutako eskumenekin bat, dituen organoak, bere antolakuntza, funtzionamendua eta abar.

Organoei dagokienean, Batzar Nagusiak, Administrazio Kontseiluak eta Zuzendari Gerenteak zuzentzen eta administratzen du sozietatea.

Mankomunitatearen ordezkarien Biltzarraren modu berdin-berdinean osatua dago Batzar Nagusia, eta horrenbestez, gaur egun (2019-2023) dituen kideen identifikazioari dagokionean, aurreko zerrenda horretara joko dugu oso-osorik, baita Batzar Nagusiko Presidente eta Presidenteorde karguei dagokienean ere. Bilerek, Biltzarrak edo Batzar Nagusiak hartzen duten forma zehatza, eskumena duenaren edo eztabaidatu behar den gai zehatza erabakitzeko gaitasuna duenaren araberakoa izango da.

Batzar Nagusia

 • CRISTINA LABORDA ALBOLEA and.
 • MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI jn.
 • BORJA OLAZABAL TORO jn.
 • GORKA ALVAREZ ARANBURU jn.
 • OIHANA BRIONES ARAMENDI and.
 • DAVID NUÑO GARCÍA jn.
 • IÑIGO MANRIQUE CÍA jn.
 • IGOR ENPARAN ARANETA jn.
 • ORTZI ALONSO MURELAGA jn.
 • GONZALO CARRION INSAUSTI jn.
 • MARÍA NOEMI ODRIOZOLA PASCUAL and.
 • GAROA LEKUONA IZETA and.

Bestalde, gaur egun (2019-2023) honako kontseilari hauek osatzen dute Administrazio Kontseilua, oso-osorik Batzar Nagusiak izendatzen duena:

Administrazio Kontseilua

 • CRISTINA LABORDA ALBOLEA and.
 • MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI jn.
 • BORJA OLAZABAL TORO jn.
 • GORKA ALVAREZ ARANBURU jn.
 • OIHANA BRIONES ARAMENDI and.
 • DAVID NUÑO GARCÍA jn.
 • IÑIGO MANRIQUE CÍA jn.
 • IGOR ENPARAN ARANETA jn.
 • ORTZI ALONSO MURELAGA jn.
 • GONZALO CARRION INSAUSTI jn.
 • MARÍA NOEMI ODRIOZOLA PASCUAL and.
 • GAROA LEKUONA IZETA and.

Ez Batzar Nagusiko kideek ez Administrazio Kontseiluko kideek ez dute inolako ordainsaririk edo dietarik jasotzen lan horiek egiteagatik.

Leire Zubitur Canflanca da sozietateko Zuzendari-Gerentea (ikus Currículum Vitae), eta pertsona hori goi zuzendaritzako lan kontratu bidez kontratatu zen beharreko hautaketa prozesua aurrera eraman ondoren, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 55. artikuluan aurreikusitako berdintasun, meritu, gaitasun, publizitate eta gardentasun printzipioak beterik, Lehen Xedapen Gehigarrian xedaturikoa beterik. Haren ordainsaria 65.000 euro gordin dira urtean, gehi ehuneko 20ko osagarria dedikazio bereziagatik.

Era berean, lan kontratudun langile guztiak Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A.koak dira, eta hauxe da gaur egungo organigrama (egin klik handitzeko).

Organigrama

 

Web orriaren oina
© 2024 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)