Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

2014ko Aurrekontuak

Kopuru handiak

Inbertsioak 2014
Uraren Ziklo Integrala 10.175.130 €
Hondakinen bilketa 9.100.630 €
Bide garbiketa 4.252.500 €

2014ko aurrekontua guztira:

23.528.260 €
 

2014ko inbertsioak:

2.603.740 € (11%)

Las grandes cifras

Sarrerak

Sarrerak
SARRERAK ZER ESAN NAHI DU?
Tasaketa beste diru-sarrerak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak 19.266.770
Transferentzia arruntak Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak 4.193.410
Ondare sarrerak Banku interesak 9.000
Kapital transferentziak Inbertsioak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak 59.080
Finantza aktiboak ------------------ 0
Finantza pasiboak Inbertsioak finantzatzeko maileguak 2.840.000
  GUZTIRA 23.528.260

 

Ingresos

TASAKETAK BESTE DIRU-SARRERAK
TASAKETAK BESTE DIRU-SARRERAK
Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 9.401.279
Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 7.963.164
Urarekin loturiko beste diru-sarrerak 764.859
* Hornidura sarean hirugarrenen kontura eginiko lanak 94.170
*Communauté de Communes Sud Pays Basque erakundeari emaniko zerbitzuak 202.689
*Sortutako energiaren salmenta 468.000
 
Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak 1.137.468
Garbiguneak Araso-Akartegi 66.000
* Ontzien, beiraren, paperaren eta kartoiaren salmenta 867.348
Transferentzia planta 166.920
Kontratistaren kontsumoak 37.200
 
GUZTIRA 19.266.770
* Diru-sarrera horiek eragin zuzena dute herritarrek ordaintzen duten fakturan, haien arabera kalkulatzen baitira tasak

 

Gastuak

Gastuak
GASTUAK Zer esan nahi du?
Langileria gastuak Lan kostuak 3.453.850
Ondasun eta zerb. arrunten erosketa
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Funtzionamendu gastuak 15.526.110
Finantza gastuak Maileguengatik ordaindu beharreko interesak 335.420
Inbertsio errealak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena 2.603.740
Kapital transferentziak ------------------ 0
Finantza aktiboak ------------------ 0
Finantza pasiboak Maileguen amortizazioa 1.609.140
  Gastuak GUZTIRA 23.528.26

 

Ingresos

Ondasun eta zerbitzu arrunten erosketa
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
Uraren Ziklo Integrala (guztira) 3.419.570
Energia, gas, gasolio... hornidurak 1.190.799
Araztegiaren kontsumoak eta mantenua 789.826
 
Hiri Hondakinen Kudeaketa (guztira) 8.004.280
Hondakinak bildu eta garraiatzea 3.389.911
Kudeatzea eta zabortegietara eramatea 3.740.452
 
Irungo bide garbiketa 3.324.960
Hondarribiko bide garbiketa 777.310
GUZTIRA 15.526.110

Inbertsioak 2014

Total de inversiones:

2.603.740 €
INBERTSIO NAGUSIEN LABURPEN KOADROA
INBERTSIO NAGUSIEN LABURPEN KOADROA
Eskualdean teleirakurketaren ezarpena amaitzea (IV. Fasea) Errandoneako urtegiari dagozkion kontagailuetan. 550.000
Urdanibia plaza.- Irungo Udalaren berrurbanizazio lanekin batera hornidura eta saneamendu sareak berritzea. 400.000
Iparragirre Behekoa urtegia osorik berritzea, oso zaharra delako eta egoera txarrean dagoelako. 300.000
Hornidura eta saneamendu sareak berritzea Irungo eta Hondarribiko udalek sustatutako hainbat obrarekin batera. 300.000
Hornidura eta saneamendu sarea berritzea Ibarrolako pasealekuan (Irun) 165.000
Hainbat lekutan saneamendu sarea berritzeko obrak erreka batzuetara egiten ari diren isurketak eragozteko. 120.000
Ponpatze ekipoak aldatzea eta ponpatzeko plantetan ekipoak eta eraikuntzak egokitzea. 118.200
Azaleko ur biltzeak egokitzea eta hobekuntza lanak egitea emari ekologikoak neurtu eta kontrolatzeko. 115.694
Irungo eta Hondarribiko paperontziak 45.655
Txikleak kentzeko makina 7.000
Putzegile elektrikoak 6.419

 

 

Web orriaren oina
© 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)