Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

Dirulaguntzak eta laguntzak

Europar proiektuak

Europar proiektuak

TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.

URAMUGA

URAMUGAren helburua da uraren ziklo integralaren kudeaketa hobetzea Nafarroa, Euskadi eta Akitania Berriko mugaz gaindiko eremuetan. Proiektuaren justifikazioa da urak ez dituela mugak kontuan hartzen, eta, horregatik, uraren zikloa mugaz gaindiko eremuan kudeatzeak mugaz gaindiko ikuspegia eskatzen du: proiektuaren lurraldean saneamenduko azpiegitura partekatuak daude (Urdazubi-Ainhoa eta Txingudiko badia), hau da, mugaren alde batean bildutako ura beste aldean arazten da.

Dauden mugapenak eta sortzen diren arazoak konpontzeko, beharrezkoa da batera jardutea mugaren bi aldeetan, konponbiderik eraginkorrenak ezartzeko. Era berean, eskualdean dagoen edateko ura baliabide mugatua eta partekatua da, eta, horregatik, batera jardun behar da mugaren bi aldeetan hornidura bermatzeko.

Testuinguru horretan, proiektuak barne hartzen ditu (1) uraren zikloaren gobernantza eta kudeaketa partekatua hobetzeko jarduerak, (2) saneamenduko sistema partekatuak hobetzea hainbat jarduketaren bidez, eta (3) ur-hornidura ziurtatzea mugaz gaindiko lurraldean, egungo sareak hobetuz eta hornidurarako eta sareen arteko konexiorako aukera berriak aztertuz. Horretarako, URAMUGAk Nafarroan, Euskadin eta Akitania Berrian saneamenduaren eta edateko uraren kudeaketan eskumena duten erakunde publikoak ditu kide eta bazkide. Hona hemen proiektuaren emaitzak:

 • 1. Lankidetza-esparru egonkor eta iraunkorra uraren kudeaketa partekaturako.
 • 2. Saneamenduko azpiegitura hobeak.
 • 3. Hornidurako azpiegitura hobeak eta baliabide hidrikoak eta sareak konektatzeko aukerak hobeto ezagutzea. Emaitza horiek onuragarriak izango dira hala lurraldeko biztanleentzat (saneamendu eta hornidurako zerbitzuak hobetuko baitira) nola ingurumenarentzat (uraren kalitatea hobetu eta uraren kudeaketa iraunkorragoa ahalbidetzen baita).
 • Titulu osoa: Uraren zikloaren kudeaketa jasangarria eta baterako gobernantza mugaz gaindiko arroetan.
 • Deialdia: Interreg POCTEFA 2021-2027.
 • Laburpen-esaldia: URAMUGAren helburua Nafarroa, Euskadi eta Akitania Berriko mugaz gaindiko eremuetako uraren ziklo integralaren kudeaketa hobetzea da. Proiektuaren lurraldean hornidura eta saneamenduko azpiegitura partekatuak daude; horregatik, dauden mugaketak eta arazoak konpontzeko, beharrezkoa da mugaren bi aldeetan batera jardutea.
 • Aurrekontua guztira: 3.627.435,74 €.
 • EBk finantzatutako kopurua: 2.357.832,39 € (65% del total del proyecto).
 • Txingudiko Zerbitzuak S.A.-ren aurrekontua: 935.835,13 €.
 • Bazkide nafarrak: NILSA eta Bera, Lesaka, Baztan, Urdazubi eta Luzaideko udalak.
 • Beste bazkide batzuk: Servicios de Txingudi–Txingudiko Zerbitzuak S.A. (Euskadi) eta Communauté d’Agglomération du Pays Basque–Euskal Hirigune Elkargoa (Akitania Berria).
 • Epea: 2024/01/01etik 2026/12/31ra.

UramugaInterreg Poctefa

 

 

Proiektu nazionalak

Proiektu nazionalak

TXINGUDIKO ZERBITZUAK MANKOMUNITATEA

 • Tresna: hitzarmena.
 • Lankidetza-hitzarmena, Hondarribiko udalerrian uraren hiri-zikloaren digitalizazioan hobekuntzak gauzatzeko, Europar Batasunak finantzatutako Nextgeneration EU berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren esparruan.
 • Jarduera-aurrekontua: 74.671,81 euro.
 • URAren ekarpena: 62.068,00 euro.
 • Txingudiko Zerbitzuak S.A.-ren ekarpena: 12.603,81 euro.

Uraren hiri-zikloaren digitalizazioa. [PDF]

NextgenerationEUMinisterio de transición ecológicaEusko JaurlaritzaUraren Euskal AgentziaMancomunidad Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitatea

 

TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.

076-PROT-2021 “Biohondakinen bilketa hobetzeko eta edukiontziak berritzeko proiektua”

 • Deialdia: Agindua, 2021eko urriaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, Euskadin hondakinei buruzko araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta dirulaguntzetarako deialdia egiten duena. Agindu hori 2022ko irailaren 21eko Aginduak aldatu zuen.
 • Kontzesioa: Ebazpena, 2022ko abenduaren 27koa, Ingurumen Iraunkortasuneko sailburuordearena.
 • Jarduera-ildoa: 1. lerroa. Bilketa bereizi berriak ezartzea, bereziki biohondakinak, eta daudenak hobetzea. 1.1. Biohondakinen bilketa bereizia ezartzeko, handitzeko edo hobetzeko proiektuak, tratamendu biologikoko instalazio espezifikoetarako (konpostajea, digestio anaerobioa edo biak).
 • Diruz lagundu daitekeen jarduketaren aurrekontua: 241.500 euro.
 • Dirulaguntza: 200.000 euro.
 • Gauzatzeko epea: 2026ko maiatzaren 31, gehienez.

Edukiontzien laguntzaren ebazpena. [PDF]

NextgenerationEUEusko JaurlaritzaPlan de recuperación, transformación y resiliencia

 

078-PROT-2021 “Irun eta Hondarribiko garbiguneak hobetzeko proiektua”

 • Tresna: dirulaguntza.
 • Deialdia: Agindua, 2021eko urriaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, Euskadin hondakinei buruzko araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta dirulaguntzetarako deialdia egiten duena. Agindu hori 2022ko irailaren 21eko Aginduak aldatu zuen.
 • Kontzesioa: Ebazpena, 2022ko abenduaren 27koa, Ingurumen Iraunkortasuneko sailburuordearena.
 • Jarduera-ildoa: 4. lerroa. Hondakinak biltzeko (adibidez, garbiguneak), triatzeko eta sailkatzeko (ontziak, papera, etab.), lehendik dauden tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioak hobetzeko eta CSR prestatzeko inbertsioak. 4.1. Bilketa-instalazioak eraikitzeko eta hobetzeko proiektua (hala nola garbiguneak; ehun-hondakinak eta etxeko hondakin arriskutsuak biltzea barne).
 • Diruz lagundu daitekeen jarduketaren aurrekontua: 75.078,60 euro.
 • Dirulaguntza: 67.570,74 euro.
 • Gauzatzeko epea: 2026ko maiatzaren 31, gehienez.

Laguntza-ebazpena, Garbiguneetako hesiak eta kartelak. [PDF]

NextgenerationEUEusko JaurlaritzaPlan de recuperación, transformación y resiliencia

 

“Hondarribiko hondakin-urak erregulatzeko azpiegituretan arintze-bolumena eta -kalitatea etengabe neurtzeko ekipamendua”

 • Tresna: hitzarmena.
 • Lankidetza-hitzarmena, Hondarribiko udalerrian uraren hiri-zikloaren digitalizazioan hobekuntzak egiteko, Europar Batasunak finantzatutako Nextgeneration EU berreskuratze-, eraldatze- eta erresilientzia-planaren esparruan.
 • Jarduera-aurrekontua: 74.671,81 euro.
 • URAren ekarpena: 62.068,00 euro.
 • Txingudiko Zerbitzuak S.A.-ren ekarpena: 12.603,81 euro.

NextgenerationEUMinisterio de transición ecológicaEusko JaurlaritzaUraren Euskal AgentziaServicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak

 

 

Beste proiektu batzuk

TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.

Dirulaguntzak
PROIEKTUA ERAKUNDEA ZENBATEKOA BURUTZEKO EPEA
Merka2dasoa 2015-2016 DFG 17.866,00 € 2015 eta 2016
ZIZARE: Ikastetxeetan konposta DFG 25.732,94 € 2015 eta 2016
Etxeko konpostaren jarraipena DFG 6.517,00 € 2015 eta 2016

 

Iruzurraren aurkako sistema

Iruzurraren aurkako Adierazpen Instituzionala. [PDF]

Iruzurraren aurkako neurrien plana. [PDF]

Kode etikoa. [PDF]

Kanal etikoa. Dirulaguntzen, EBko aurrekontu orokorren, Gizarte Segurantzaren eta Espainiako edo EBko Ogasun Publikoaren aurkako iruzur-delituak

 

 

Web orriaren oina
© 2024 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)