Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

2022ko aurrekontuak

2017ko uztailaren 1etik aurrera, Mankomunitateak zuzenean bere gain hartzen du hondakinen alta-kudeaketa, eta ZERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK, SA izeneko kudeaketa-sozietateak, berriz, Irungo eta Hondarribiko gainerako zerbitzuak, uraren ziklo integrala, behe-tentsioko hondakinak eta bide-garbiketa kudeatzen ditu.

BBeraz, erakundearen aurrekontu orokorrak bi zatitan banatzen dira data horretatik aurrera:

  • SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SAn, hondakinen jardueran, behe kudeaketaren, uraren kudeaketa integralaren eta kale garbiketaren ingurukoak bakarrik sartzen dira.
  • TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEAN hondakinen goi sareko jarduera..

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

Kopuru handiak

Kopuru handiak 2022
Uraren Ziklo Integrala 12.834.197 €
Hondakinen bilketa 7.984.381 €
Bide garbiketa 5.477.278 €

2022eko aurrekontua guztira:

26.295.856 €
 

2022 Inbertsioak:

7.062.548 €

 

 

Sarrerak

Sarrerak
SARRERAK ZER ESAN NAHI DU?
Tasaketa beste diru-sarrerak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak 16.405.025
Transferentzia arruntak Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak 5.752.928
Finantza aktiboak Gauzatzeke dauden geldikinak (ekitaldi honetako aurrekontua finantzatzeko) 2.657.043
Finantza pasiboak Inbertsioak finantzatzeko eska daitezkeen maileguak 1.480.860
  SARRERA GUZTIRA 26.295.856

 

 
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 9.731.595
Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 5.107.612
Urarekin loturiko beste diru-sarrerak  509.120
* Hornidura sarean hirugarrenen kontura eginiko lanak 44.120
*Communauté de Communes Sud Pays Basque erakundeari emaniko zerbitzuak 270.000
*Sortutako energiaren salmenta 195.000
 
Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak  1.056.698
Garbiguneak Araso-Akartegi 260.000
* Ontzien salmenta
* Beiraren salmenta
* Paperaren eta kartoiaren salmenta
* Elektrizitatearen salmenta
 
776.698
Bestelako sarrerak 20.000
 
GUZTIRA 16.405.025
* Diru-sarrera horiek eragin zuzena dute herritarrek ordaintzen duten fakturan, haien arabera kalkulatzen baitira tasak

 

Gastuak

Gastuak
GASTUAK ZER ESAN NAHI DU?
Langileria gastuak Lan kostuak 4.349.515
Ondasun eta zerb. arrunten erosketa
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Funtzionamendu gastuak 13.991.641
Finantza gastuak Maileguengatik ordaindu beharreko interesak 73.266
Inbertsio errealak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena 7.062.548
Finantza pasiboak Maileguen amortizazioa 818.886
  Gastu GUZTIRA 26.295.856

 

 
Ondasun eta zerbitzu arrunten erosketa
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
Uraren Ziklo Integrala 3.139.508
Erosketak 459.688
Kanpo-zerbitzuak 2.061.215
Konponketak eta kontserbazioa 963.189
Hornidurak (gasa, elektrizitatea, erregaiak) 550.000
Bestelako zerbitzuak 548.026
Zergak 99.452
 
Hiri Hondakinen Kudeaketa 5.484.337
Erosketak  110.726
HHSak tratatzeko lanak  4.453.803
Kanpo-zerbitzuak  918.808
Konponketak eta kontserbazioa  210.895
Hornidurak (gasa, elektrizitatea, erregaiak)  366.563
Bestelako zerbitzuak  341.350
Zergak  1.000
 
Irungo bide garbiketan 4.290.682
Hondarribiko bide garbiketa 1.077.113
GUZTIRA 13.991.640

Inbertsioak 2022

Inbertsioak guztira 2022:

7.062.548 €
 
 
URAREN ZIKLO INTEGRALA
Uraren ziklo integrala
OBRAK

UR-HARTZEAK ETA GARRAIOA

Presa Domiko birgaitzea 50.000€
Endarako urtegiaren instalazio teknikoak berritzea 180.000€
Domiko kanala iragazgaiztea 80.000€


HORNIDURA

Iparragirre Goiko Gordailua birgaitzea 50.000€
Arteria distribución zona indf. (Araba kalea) 270.000€
Errandonea gordailua birgaitzea 350.000€
Ura banatzeko sare nagusia berritzea 410.000€
Txinzerrek kudeatutako obrak  100.000
Udal-obrak  290.000
Ustekabeko beste obra batzuk  30.000


SANEAMENDUA

Lubakirik gabeko birgaiketa 100.000€
Santa Engraziako kolektorea 350.000€
EDAR Atalerreka egokitzea 329.800€
Osasun Sareak Berritzea 755.000€
Txinzerrek kudeatutako obrak  60.000
Udal-obrak  625.000
Ustekabeko beste obra batzuk  70.000


SANEAMENDUA: HIRI-DRAINATZEA

Eguzkitza kolektorea 500.000€
Emarien kontrola hodi biltzailean 80.000€
Isurbideen eta ibilguetara egiten diren isurketen kontrola 115.000€
Euste deposituak 250.000€


NEURKETA ETA KONTROLA

Eskariaren kudeaketa 110.000€
Banaketa sarearen sektorizazioa eta kontrola 60.000€
Teleirakurketa kontagailuen parkea 118.000€


BESTE OBRA BATZUK

JAB berritzea 140.000€
OBRAK GUZTIRA 4.387.800€
INSTALAZIOAK


HORNIDURA

ETAP 30.000€
Klimatizazioaren funcolis aldatzea  12.000
Birmineralizazio disolbaezinak tratatzeko proiektua  18.000


SANEAMENDUA

EDAR
HUAren eragiketarako kudeaketa-sistema integratua
80.000€


TRESNERIA ETA KONTROLA:

Ponpaketa estazioak (hainbat obra) 20.217€
Instalazioekin komunikazioak bikoiztea (Router 4G) 12.000€
INSTALAZIOAK GUZTIRA 142.217€
ENERGIA
Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 9.000€
ENERGIA GUZTIRA 49.000€
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA
Orga jasotzaileak 10.000€
Hobekuntzak EUTEko kloroaren instalazioan (neutralizazio-dorrea eta bonbonak instalatzea) 50.000€
Hobekuntzak RENFEko vortexeko sarrerako kutxetan 15.000€
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA GUZTIRA 75.000€
INFORMAZIO SISTEMAK


HARDWARE:

Ponpaketa-estazioen CCTV sistema 40.000€
Ordenagailu eramangarrien bateria 21.000€
Plataforma hiperkonbergentea 135.000€
Terminal mugikorrak 12.000€
HARDWARE GUZTIRA 208.000€


SOFTWARE:

Erlea garapenak 69.000€
Pentaho migrazioa 48.000€
sistema aditu 25.000€
Share point proiektuak: lan-fluxuak 36.000€
Web plataforma 57.000€
SOFTWARE GUZTIRA 235.000€


KOMUNIKAZIOAK:

Zuntz optikoaren komunikazio-sarea, Red wimax estudioa 81.000€
Segurtasun logikoa 108.000€
INFORMAZIO SISTEMAK GUZTIRA 632.000€

 

Uraren ziklo integrala guztira:

5.286.017 €

 

 

 

KALE HONDAKINAK
KALE HONDAKINAK
Ibilgailuak (CTko bi kamioi) 300.000€
Garbigune txikiak 90.000€
Edukiontziak 731.715€
Sarrailak 230.000€
Hardware 112.000€
ERLEA programaren garapenak 46.000€
MOBA (Zerbitzuen kudeaketarako plataforma) 46.816€
SoftwareA: Erlea Mto, Cloud, Abonaturaren webgunea, Web orria eta Pentaho Migratzea 94.000€
Komunikaizoak: Zuntz optikozko sarea 54.000€
Segurtasun logikoa 72.000€
HONDAKINAK GUZTIRA 1.776.531€

 

Kale garbiketako guztira:

1.776.531 €

 

 

 

 

Web orriaren oina
© 2024 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)