Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

Aurrekontuak 2021

2017ko ekainaren 30 arte Txingudiko Zerbitzuetako Mankomunitateko eskumen guztiak SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA. bitartez kudeatzen ziren.

2017ko Uztailaren 1teik Aurrera Mankomunitateak bere gain hartu zituen hondakinen altako kudeaketa.

Beraz, data horretatik aurrera bitan banatzen dira erakundearen aurrekontu orokorrak:

  • SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SAn, hondakinen jardueran, behe kudeaketaren, uraren kudeaketa integralaren eta kale garbiketaren ingurukoak bakarrik sartzen dira.
  • TXINGUDIKO ZERBITZU MANKOMUNITATEAN hondakinen goi sareko jarduera..

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

Kopuru handiak

Kopuru handiak 2021
Uraren Ziklo Integrala 11.036.831 €
Hondakinen bilketa 8.679.690 €
Bide garbiketa 5.411.680 €

2021eko aurrekontua guztira:

25.128.201 €
 

2021 Inbertsioak:

6.390.402 €

 

 

Sarrerak

Sarrerak
SARRERAK ZER ESAN NAHI DU?
Tasaketa beste diru-sarrerak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak 15.945.815
Transferentzia arruntak Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak 5.686.282
Ondare sarrerak Banku interesak -
Kapital transferentziak Inbertsioak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak 670.148
Finantza aktiboak Remanentes pendientes de ejecución (para financiar presupuesto de este ejercicio) 1.225.956
Finantza pasiboak Posibles préstamos por solicitar para financiar inversiones 1.600.000
  SARRERA GUZTIRA 25.128.201

 

 
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 9.400.367
Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 4.932.948
Urarekin loturiko beste diru-sarrerak  505.779
* Hornidura sarean hirugarrenen kontura eginiko lanak 38.009
*Communauté de Communes Sud Pays Basque erakundeari emaniko zerbitzuak 283.600
*Sortutako energiaren salmenta 193.000
 
Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak  1.106.721
Garbiguneak Araso-Akartegi 281.823
* Ontzien salmenta
* Beiraren salmenta
* Paperaren eta kartoiaren salmenta
* Elektrizitatearen salmenta
 
804.898
Bestelako sarrerak 20.000
 
GUZTIRA 15.945.815
* Diru-sarrera horiek eragin zuzena dute herritarrek ordaintzen duten fakturan, haien arabera kalkulatzen baitira tasak

 

Gastuak

Gastuak
GASTUAK ZER ESAN NAHI DU?
Langileria gastuak Lan kostuak 4.152.434
Ondasun eta zerb. arrunten erosketa
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Funtzionamendu gastuak 13.679.076
Finantza gastuak Maileguengatik ordaindu beharreko interesak 97.155
Inbertsio errealak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena 6.390.402
Kapital transferentziak ------------------ 0
Finantza aktiboak ------------------ 0
Finantza pasiboak Maileguen amortizazioa 809.134
  Gastu GUZTIRA 25.128.201

 

 
Ondasun eta zerbitzu arrunten erosketa
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
Uraren Ziklo Integrala 2.988.090
Energia, gas, gasolio, hornidurak... 719.256
Araztegiaren kontsumoak eta mantenua 982.687
 
Hiri Hondakinen Kudeaketa 5.386.418
Hondakinen tratamenduak  474.000
Hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua  3.980.090
Hornikuntza, elektrizitatea, gasolioa  348.053
 
Irungo bide garbiketan 4.237.038
Hondarribiko bide garbiketa 1.067.530
GUZTIRA 13.679.076

Inbertsioak 2021

Inbertsioak guztira 2021:

6.390.402 €
 
 
URAREN ZIKLO INTEGRALA
Uraren ziklo integrala
OBRAK

UR-HARTZEAK ETA GARRAIOA

Presa Domiko birgaitzea 50.000€
Endarako urtegiaren instalazio teknikoak berritzea 180.000€
Domiko kanala iragazgaiztea 80.000€


HORNIDURA

Iparragirre Goiko Gordailua birgaitzea 50.000€
Errandonea gordailua birgaitzea 50.000€
Ura banatzeko sare nagusia berritzea 600.000€


SANEAMENDUA

Lubakirik gabeko birgaiketa 100.000€
Saneamendu sareen berriketa 540.000€
EDAR Atalerreka egokitzea 148.000€


SANEAMENDUA: HIRI-DRAINATZEA

Emarien kontrola hodi biltzailean 180.000€
Isurbideen eta ibilguetara egiten diren isurketen kontrola 115.000€
Hondarribiko behe ibarrak drainatzea (Itsasargia) 300.000€
Euste deposituak 50.000€


NEURKETA ETA KONTROLA

Eskariaren kudeaketa 125.000€
Banaketa sarearen sektorizazioa eta kontrola 60.000€
Teleirakurketa kontagailuen parkea 310.000€


BESTE OBRA BATZUK

JAB berritzea 140.000€
OBRAK GUZTIRA 3.078.000€
INSTALAZIOAK


HORNIDURA

ETAP
Klimatizazioaren funcolis aldatzea
12.000€


SANEAMENDUA

Palmerako ponpaketa estazioa 4.791€
EDAR 88.300€


TRESNERIA ETA KONTROLA:

Ponpaketa estazioak (hainbat obra) 20.217€
Emari-neurgailua murriztea Arasoko deposituan  10.000€
San Antongo urtegia 12.000€
Irungo arroak 15.000€
INSTALAZIOA GUZTIRA 162.308€
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA
Bi jasomakina 15.000€
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA GUZTIRA 15.000€
INFORMAZIO SISTEMAK
Software: Softwarea: Erlea Mto, Abonaturaren webgunea, GIS Sareak eta Pentaho Migratzea 153.000€
CCTV Sistema 40.000€
Hardware: Equipoak 68.000€
Komunikaizoak: Zuntz optikozko sarea, Wimax 75.000€
Segurtasun fisikoa 90.000€
INFORMAZIO SISTEMAK GUZTIRA 426.000€

 

Uraren ziklo integrala guztira:

3.681.308 €

 

 

 

KALE HONDAKINAK
KALE HONDAKINAK
Atzeko kargako 4 Ibilgailu 685.000€
Bolumen handiko 2 kamioi 160.000€
Garbigune txikiak 40.000€
Edukiontziak 355.000€
Bañeras 40.000€
Hardware 17.000€
MOBA (Zerbitzuen kudeaketarako plataforma) 290.344€
SoftwareA: Erlea Mto, Abonaturaren webgunea, Pentaho Migratzea 102.000€
Sistema CCTV 40.000€
Komunikaizoak: Zuntz optikozko sarea 50.000€
Segurtasun logikoa 60.000€
HONDAKINAK GUZTIRA 2.709.094€

 

Kale garbiketako guztira:

2.709.094 €

 

 

 

 

Web orriaren oina
© 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)