Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
  • Hasiera
 

Ezohiko batzarra 2020ko ekainaren 12a

Gaur goizean, telematikoki egin da Mankomunitatearen eta kudeaketa-sozietatearen Batzar Orokorraren ezohiko batzarra. Saioa hasi da Irungo Udalaren aurreko osoko bilkuran onartutako akordioaren berri emanez. Akordio horren bidez, Muriel Larreak eta David Sotok Mankomunitateko Batzarreko kide izateari utzi diote, eta kide berri gisa David Nu√Īo izendatu dute, Elkarrekin Podemos ordezkatuz.

Lehenik eta behin, 2019ko kontu orokorrak, Mankomunitatearen aurrekontuaren likidazioa eta 2019ko abenduaren 31n sozietatearen urteko kontuak aurrekontu-egoeretara bihurtzeko txostena eguneratu dira. Halaber, 2025eko inbertsio-programaren gauzatze-mailari buruzko hiru urteko txostena bozkatu da.

Ondoren, osasun-larrialdiaren ondoriozko hainbat gai landu dira, bai eta larrialdi horrek erakunde publikoaren finantza-egoeran izan ditzakeen ondorioak ere. Bizi dugun ziurgabetasun-testuingurua dela eta, ezinezkoa da osasun-alarmaren ondoriozko aurrekontu-desoreka kuantifikatzea; beraz, Txingudiko Zerbitzuakek finantza-txosten bat egin dute emaitza-kontuan eta aurrekontu-likidazioan izan ditzakeen ondorio esanguratsuenen zenbatespenak azaltzeko.

Bai herritar guztiei laguntzeko hartutako neurriek, bai familia ahulei, langile autonomoei eta mikroenpresei zuzendutakoek eta bai ere otsailetik apirilera bitarteko fakturazioen kobrantza atzeratzeak, zuzeneko ondorioak izan dituzte erakundearen diruzaintzan. Osasun-alarmako hilabeteetan, erakunde publikoak ordainketei aurre egin behar izan die, eta, aldi baterako, finantza-baliabideak erabili ditu aurreko ekitaldietan sortutako inbertsioetarako.

Horri guztiari gehitu behar zaio 2020ko aurrekontuan aurrekusi ez den gastu-gehikuntza, Mutiloako eta Zaldibarko zabortegiak urtearen hasieran itxi zirelako (hondakin ez-arriskutsu industrialak zabortegi horietara eramaten ziren), eta aurrerantzean Zubietako CMC-ra eraman behar direlako; horrez gain, paperaren eta kartoiaren tratamendua gastu bihurtu da, orain arte bezala diru-sarrera egin beharrean.

Horrekin guztiarekin, diruzaintza-mailek beherapena izan dute, eta Txingudiko Zerbitzuakek ekitaldirako aurreikusitako inbertsioak birprogramatzera behartuko ditu. Hala, 2020rako aurreikusitako inbertsio batzuk datorren urtera atzeratuko direla aurreikusi dute.

Egoera berri horri aurre egiteko, inbertsioak gauzatzeko lehentasun-ordena bat ezarri da, betiere zerbitzuaren kalitateak eraginik izan ez dezan.

Gaur egun egiten ari diren obrak bukatzeari emango zaio lehentasuna, hala nola Hondarribiko ibarbideak drainatzeari, kontagailuen parkean telelaguntza instalatzeko bigarren faseari, CH Domikoko karga-hodia eta talde hidraulikoak berritzeari eta Uruneko urmaelei. Halaber, aurrekontuaren zati bat erabiliko da Irun eta Hondarribia arteko banaketa-sareen batasuna hobetzeko, hondakin-uren araztegia handitzeko aurreproiekturako, Gal ponpaketa berritzeko eta banaketa- eta saneamendu-sareak berritzeko.

Aurreko ekitaldietako aurrekontu-gerakinari esker, ur-jardueran aurreikusitako lehentasunezko inbertsio-proiektuetarako finantzaketa nahikoa badago ere, hondakinen jardueran, altan nahiz bajan, eragin handiagoa izan dute neurri ekonomikoen ondorioek, bai eta ekitaldi honetan gerora sortutako beste ondorio batzuek ere. Hortaz, kreditu-eragiketa bat egin beharko da edo erositako ibilgailuen entrega 2021era atzeratu beharko da. Hondakinen arloan, lehentasunezkotzat jo da hondakinak kudeatzeko eta hiri-garbiketako aplikazioa garatzea eta garbigunerako bainuontziak, RICIA kamioiak, edukiontziak, tamaina handiko kamioiak eta minipuntu garbiak erostea.

2019ko emaitzak eta mugarriak

Batzarrean 2019ko memoria ere aurkeztu da, 2019ko emaitzak eta mugarri nagusiak jasotzen dituena.

Uraren jardueran 3.682.790,38 euroko inbertsioak egin dira eta hondakinen jardueran 1.152.786,02 eurokoak.

Mugarrien artean azpimarratzekoak dira Mankomunitateko eta Sozietateko organo kudeatzaileen aldaketa, 2019ko maiatzeko hauteskundeen ondoren; uraren eta adimen artifizialaren inguruko eta sortzen ari diren kutsatzaileei buruzko estatu-mailako jardunaldi teknikoak antolatzea eta horietan parte hartzea; H2Ogurea mugaz gaindiko proiektu europarra amaitzea; eta ingurumenaren ikuspegitik punta-puntako teknologia duen saneamendu-kamioi bat erostea.

Ur-jardueran, plubiometria 2.790 l/m2 izan da (iaz baino % 5 gutxiago eta oso irregularra), eta urtegiaren gutxieneko maila 2019ko urrian % 74ra iritsi zen. Gainera, uraren ziklo integraleko instalazioetan ekipo guztiak martxan mantentzeko kontsumitu behar izan den energia berriztagarriaren kantitate bera (5.113 MWh) sortu da ia. Beraz, ikusten da balantze energetikoa, oro har, ia neutroa dela.

Birziklatze-emaitzei dagokienez, zifrak hobetzen ari dira urtetik urtera, eta ia % 4 hazi da aurreko urtearekin alderatuta, % 53,3ko tasarekin, Europako 2025erako ezarritako %55eko helburutik gertu. Hobetzeko funtsezko faktorea materia organikoa etxeetan eta sortzaile handietan biltzea da oraindik ere.

 

 

Web orriaren oina
© 2020 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)