Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

Aurrekontuak 2020

2017ko ekainaren 30 arte Txingudiko Zerbitzuetako Mankomunitateko eskumen guztiak SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA. bitartez kudeatzen ziren.

2017ko Uztailaren 1teik Aurrera Mankomunitateak bere gain hartu zituen hondakinen altako kudeaketa, beraz SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SAren 2020ko aurrekontuetan, hondakinen atalean, behe kudeaketa besterik ez da kontuan hartzen.

Kopuru handiak

Inbertsioak 2020
Uraren Ziklo Integrala 10.700.350 €
Hondakinen bilketa 7.695.210 €
Bide garbiketa 5.730.110 €

2020ko aurrekontua guztira:

24.125.670 €
 

2020 Inbertsioak:

5.362.279 €

 

 

Sarrerak

Sarrerak
SARRERAK ZER ESAN NAHI DU?
Tasaketa beste diru-sarrerak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak 16.652.400
Transferentzia arruntak Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak 5.514.670
Ondare sarrerak Banku interesaks 600
Kapital transferentziak Inbertsioak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak 465.440
Finantza aktiboak Egiteko zai dagoen geldikia 492.560
Finantza pasiboak ------------------ 1.000.000
  GUZTIRA 24.125.670

 

 
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 9.947.838
Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 4.909.219
Urarekin loturiko beste diru-sarrerak  
* Hornidura sarean hirugarrenen kontura eginiko lanak 38.009
* Communauté de Communes Sud Pays Basque erakundeari emaniko zerbitzuak 283.600
* Sortutako energiaren salmenta 184.000
 
Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak  
Garbiguneak Araso-Akartegi 240.000
* Ontzien salmenta
* Beiraren salmenta
* Paperaren eta kartoiaren salmenta
* Elektrizitatearen salmenta
 
846.934
Transferentzia planta
ontratistaren kontsumoak
172.800
Bestelako sarrerak 30.000
 
GUZTIRA 16.652.400
* Diru-sarrera horiek eragin zuzena dute herritarrek ordaintzen duten fakturan, haien arabera kalkulatzen baitira tasaks

 

Gastuak

Gastuak
GASTUAK ZER ESAN NAHI DU?
Langiler ia gastuak Lan kostuak 4.247.370
Ondasun eta zerb. arrunten erosketa
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Funtzionamendu gastuak 13.598.730
Finantza gastuak Maileguengatik ordaindu beharreko interesak 118.070
Inbertsio errealak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena 5.362.280
Kapital transferentziak ------------------ 0
Finantza aktiboak ------------------ 0
Finantza pasiboak Maileguen amortizazioa 799.220
  GUZTIRA 24.125.670

 

 
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
Uraren Ziklo Integrala 3.034.460
Energia, gas, gasolio, hornidurak... 745.970
Araztegiaren kontsumoak eta mantenua 773.738
 
Hiri Hondakinen Kudeaketa 5.410.530
Hondakinak bildu eta garraiatzea  
Kudeaketa eta garraioa zabortegietara  
 
Irungo bide garbiketan 4.151.860
Hondarribiko bide garbiketa 1.001.880
GUZTIRA 13.598.730

Inbertsioak 2020

Inbertsioak guztira 2020:

5.362.279 €
 
 
Uraren Ziklo Integrala
Uraren Ziklo Integrala
OBRAK

HORNIDURA

lrun eta Hondarribiko banaketa sareak elkartzea (Ospitala- Biribilgunea-Ikastola zatia) 90.000€
Buenavista Depositua birgaitzaea 70.000€
Ura banatzeko sare nagusia berritzea 250.000€


SANEAMENDUA

Lubakirik gabeko birgaiketa 100.000€
Saneamendu sareen berriketa 360.000€


NEURKETA ETA KONTROLA

eleirakurketa kontagailuen parkea
2 fasearen bukaera
665.000€
3 Fasea 230.000€


ENERGIA

Domikoko Z.Hko karga hodia eta multzo hidraulikoa berritzea 360.000€
OBRAK GUZTIRA 2.125.000€
INSTALAZIOAK


HORNIDURA

EUTPko aire-girotze ekipoen aldaketa 40.000€
Eraikuntza/Ekipoak proiektua purgen tratamendua kare saturadorea 14.000€
Caselas (3) Molino birgaiketa 14.500€


SANEAMENDUA

Atalerrekako HUAPko tratamendua handitzeko aurreproiektua 180.000€


SEKTORIZAZIOA ETA SANEAMENDUA:

Azalera/abiadura sentsoreak Irungo 12 arroentzat 36.000€
Azalera/abiadura sentsoreak Hondarribiko 10 arroentzat 30.000€
Saneamendu sareko puntu berezien kontrola 7.200€
Klapeten kontrolerako aprobak (Teleirakurketa) 1.800€


ENERGIA

San Pabloko HUPP autokontsumorako eguzki panelak jartzea 14.500€
Errandoneako ur depositoan mikroturbina ipintzea (arketarik gabeko lana) 95.000€
INSTALAZIOAK GUZTIRA 433.000€
KALITATEA
Laborategiko ekipoak 30.000€
KALITATEA GUZTIRA 30.000€
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA
Kanpo eta barneko babes-barandak 23.500€
Bizitza lerroak 15.000€
PREBENTZIOA-ZIHURTASUNA GUZTIRA 38.500€
INFORMAZIO SISTEMAK
Softwarea: Erlea Mto, Abonaturaren webgunea, GIS Sareak eta Pentaho Migratzea 141.000€
Hardware: Equipoak 20.000€
SAI'S Baterien eta ekipoen berriketa 30.000€
CCTV Sistema 40.000€
Komunikaizoak: Zuntz optikozko sarea, Wimax 85.000€
Segurtasun fisikoa eta logikoa 244.000€
NFORMAZIO SISTEMAK GUZTIRA 560.000€

 

Uraren ziklo integrala guztira:

3.186.500 €

 

 

 

Kale hondakinak
Kale hondakinak
Atzeko kargako 4 Ibilgailu 685.000€
Bolumen handiko 2 kamioi 160.000€
Garbigune txikiak 40.000€
Edukiontziak 355.000€
MOBA (Zerbitzuen kudeaketarako plataforma) 290.344€
Softwarea: Erlea Mto, Abonaturaren webgunea, Pentaho Migratzea 44.000€
Komunikaizoak: Zuntz optikozko sarea 40.000€
Segurtasun logikoa 96.000€
HONDAKINAK GUZTIRA 1.710.344€
Kale garbiketa
Kale garbiketa
IRUN
Zakarontziak 30.250€
Kaleak erraztatzeko makina elektrikoa 314.600€
Indutriaguneak garbiketa brigadarako ibilgailu bat 42.350€
MOBA (Zerbitzuen kudeaketarako plataforma) 38.388€
IRUN GUZTIRA 425.588€
HONDARRIBIA
Zakarontziak 30.250€
MOBA (Zerbitzuen kudeaketarako plataforma) 9.597€
HONDARRIBIA GUZTIRA 39.847€

 

Kale garbiketako guztira:

465.435€

 

2020 aurreikusitako inbertsioak guztira:

5.362.279€
 

 

 
 

Web orriaren oina
© 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)