Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

2019 Aurrekontua - Txingudiko zerbitzua mankomunitatea

Sarreren egoera

Sarreren egoera
ARTIKULU IZENDAPEN
3 Tasaketa beste diru-sarrerak 4.270.450
4 Transferentzia arruntak 2.000
5 Ondare sarrerak -
7 Kapital transferentziak 2.000
8 Finantza aktiboak -
9 Finantza pasiboak -
  Sarreren egoera OROTARA 4.274.450

 

Gastuen egoera

Gastuen egoera
ARTIKULU IZENDAPEN
1 Gastos de Personal -
2 Compras bienes y servicios corrientes 4.270.450
3 Gastos financieros -
4 Transferentzia arruntak 2.000
6 Inversiones reales -
7 Kapital transferentziak 2.000
8 Finantza aktiboak -
9 Finantza pasiboak -
  Gastuen egoera OROTARA 4.274.450

 

  

 

Web orriaren oina
© 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)