Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

2019ko Aurrekontuak

2017ko ekainaren 30 arte Txingudiko Zerbitzuetako Mankomunitateko eskumen guztiak SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SA. bitartez kudeatzen ziren.

2017ko Uztailaren 1teik Aurrera Mankomunitateak bere gain hartu zituen hondakinen altako kudeaketa, beraz SERVICIOS DE TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK SAren 2019ko aurrekontuetan, hondakinen atalean, behe kudeaketa besterik ez da kontuan hartzen.

Kopuru handiak

Inbertsioak 2019
Uraren Ziklo Integrala 15.495.370 €
Hondakinen bilketa 7.607.300 €
Bide garbiketa 5.279.520 €

2019ko aurrekontua guztira:

21.467.390 €
 

2019 Inbertsioak:

3.068.257 €

Las grandes cifras

Sarrerak

Sarrerak
SARRERAK ZER ESAN NAHI DU?
Tasaketa beste diru-sarrerak
(*ver cuadro de detalle)
Ura-zaborra zerbitzuengatik herritarrek ordaintzen dituzten tasak eta beste sarrerak 16.404.880
Transferentzia arruntak Bide garbiketa ordaintzeko udalek egiten dituzten diru-sarrerak 5.137.350
Ondare sarrerak Banku interesak 600
Kapital transferentziak Inbertsioak finantzatzeko jasotako diru-laguntzak 2.785.510
Finantza aktiboak Egiteko zai dagoen geldikia 4.053.850
Finantza pasiboak ------------------ 0
  GUZTIRA 28.382.190

 

Ingresos

TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERAK
Uraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 9.787.559
Zaborraren tasagatik lortutako diru-sarrerak 4.693.876
Urarekin loturiko beste diru-sarrerak  
*Hornidura sarean hirugarrenen kontura eginiko lanak 62.600
*Communaut茅 de Communes Sud Pays Basque erakundeari emaniko zerbitzuak 298.000
*Sortutako energiaren salmenta 184.000
 
Zaborrarekin loturiko beste diru-sarrerak  
Garbiguneak Araso-Akartegi 300.000
* Ontzien salmenta
* Beiraren salmenta
* Paperaren eta kartoiaren salmenta
* Elektrizitatearen salmenta
 
881.733
Transferentzia planta
Kontratistaren kontsumoak
Bestelako sarrerak
197.112
 
GUZTIRA 16.404.880
Diru-sarrera horiek eragin zuzena dute herritarrek ordaintzen duten fakturan, haien arabera kalkulatzen baitira tasak

 

Gastuak

Gastuak
GASTUAK ZER ESAN NAHI DU?
Langiler ia gastuak Lan kostuak 4.083.830
Ondasun eta zerb. arrunten erosketa
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Funtzionamendu gastuak 13.134.200
Finantza gastuak Maileguengatik ordaindu beharreko interesak 137.780
Inbertsio errealak
(*xehetasunen koadroa ikusi)
Obra berrietarako, proiektuetarako eta instalazioetarako erabiltzen dena 10.105.670
Kapital transferentziak ------------------ 0
Finantza aktiboak ------------------ 0
Finantza pasiboak Maileguen amortizazioa 920.710
  Gastuak GUZTIRA 28.382.190

 

Ingresos

ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
ONDASUN ETA ZERBITZU ARRUNTEN EROSKETA
Uraren Ziklo Integrala 3.033.060
Energia, gas, gasolio... hornidurak... 768.970
Araztegiaren kontsumoak eta mantenua 776.766
 
Hiri Hondakinen Kudeaketa 5.070.170
Hondakinak bildu eta garraiatzea  
Hondakinak bildu eta garraiatzea  
 
Irungo bide garbiketa 4.040.240
Hondarribiko bide garbiketa 990.740
GUZTIRA 13.134.200

Inbertsioak 2019

Inbertsioak guztira 2019:

10.105.675 €
 
 
Uraren ziklo integrala
URAREN ZIKLO INTEGRALA
OBRAK

CAPTACI脫N Y TRANSPORTE

Rehabilitaci贸n Presa Domiko 50.000€
Renovaci贸n lnstalaciones T茅cnicas Embalse de Endara 210.000€
Rehabilitaci贸n y mejoras Captaciones Jaizkibel. 19.000€


TRATAMIENTO Y DEPURACI脫N

Mejoras EDAR Atalarreka (Obra Civil y Activos) 42.000€
Mejoras ETAP Elordi (Obra Civil y Activos) 310.000€
Renovaciones en estaciones de Bombeo de aguas residuales 52.500€


HORNIDURA

Nievo Dep贸sito lparragirre Bajo 310.000€
Uni贸n Redes distribuci贸n lrun-Hondarribia 130.000€
Rehabilitaci贸n Dep贸sito Buenavista 120.000€
Renovaci贸n Redes Distribuci贸n 180.000€


SANEAMENDUA

Renovaci贸n Redes Saneamiento. 320.000€


DRENAJE URBANO

Drenaje Vaguadas Hondarribia (FARO) 2.500.000€
Control caudales en lnterceptor 568.000€
Colector Descarga Sargia 300.000€


NEURKETA ETA KONTROLA

Gesti贸n de la demanda 25.000€
Sustituci贸n equipos y programaci贸n telemando 50.500€
Sectorizaci贸n y Control Red de Distribuci贸n 25.000€
Parque contadores telelectura 750.000€


ENERGIA

Renovaci贸n tuber铆a de carga y grupos hidr谩ulicos en CH Domiko 240.000€
Recuperaci贸n de energ铆a en la regulaci贸n del caudalde entrada en dep贸sitos 18.000€
OBRAK-INSTALAZIOAK GUZTIRA 6.220.000€
OTRAS ACTUACIONES
Balsas de Montero:Trabajos para el sellado y recuperaci贸n de los terrenos ocupados por las antiguas balsas de Montero (Ufune) y seguimiento ambiental de calidad de las aguas. 1.462.000€
Acondicionamiento Oficinas atenci贸n al p煤blico 40.000€
TOTAL OTRAS ACTUACIONES 1.502.000€
KALITATEA
Equipos Laboratorio 30.000€
KALITATEA GUZTIRA
30.000€
INFORMAZIO SISTEMAK
Software 70.000€
WEB, lntranet, Gtn Documental, lberper, Expertix y Gtn Movilidad 53.500€
Hardware 41.000€
Cloud 30.000€
Sistema proyecci贸n y grabaci贸n 36.000€
Comunicaciones 20.000€
Seguridad F铆sica y L贸gica 54.000€
INFORMAZIO SISTEMAK GUZTIRA 304.500€

 

Uraren ziklo integrala guztira:

8.056.500 €

 

 

 

HONDAKINAK
Kale hondakinak
Camiones de carga lateral 1.202.000€
Cami贸n de carga trasera industrial 150.000€
Cami贸n Ampiroll 135.000€
Acondicionamiento veh铆culos 40.000€
Ba帽eras de Garbigune 40.000€
Contenedores 200.000€
Desarrollos, hardware, comunicaciones 120.0000€
HONDAKINAK GUZTIRA
1.907.000€
Limpieza viaria
BIDE GARBIKETA
IRUN
Zakarontziak 30.250€
M谩quina de eliminaci贸n de hierbas 38.720€
Puesto a punto Baldeadora de calzadas 24.200€
IRUN GUZTIRA 93.170€
HONDARRIBIA
Zakarontziak 30.250€
M谩quina de eliminaci贸n de hierbas 9.680€
Puesta a punto Baldeadora de calzadas 6.050€
Veh铆culos 3.025€
HONDARRIBIA GUZTIRA 49.005€

 

Bide garbiketa guztira:

142.175€

 

2019rako aurreikusitako inbertsioak guztira:

10.105.675€
 

 

  

 

Web orriaren oina
漏 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)