Nabigatzeko laguntzak

Hizkuntza aukeratzeko menua
Facebook Twitteryoutube

Kontaktua
HARREMANETARAKO
Logotipo de Txingudiko Zerbitzuak

Web orriaren edukia
 

2018 Aurrekontua - Txingudiko zerbitzua mankomunitatea

Sarreren egoera

Sarreren egoera
ARTIKULU  IZENDAPEN
310.20 Tasaketa beste diru-sarrerak 4.371,19
4 Transferentzia arruntak 502
5 Ondare sarrerak -
6 Inbertsio errealen besterenganaketa -
7 Kapital transferentziak 2,00
8 Finantza aktiboak -
9 Finantza pasiboak -
  Sarreren egoera OROTARA 4.875,19

 

Gastuen egoera

Gastuen egoera
ARTIKULU IZENDAPEN
222.05 Mto Comunicaciones Inform√°ticas 5,00
227.07 Estudios y Trabajos técnicos 11,40
227.99 Coste Tratamientop Residuos 4.348,29
239.00 Otras Indemnizaciones por razones servicio 6,50
4 Transferentzia arruntak 502,00
7 Kapital transferentziak 2,00
8 Finantza aktiboak -
9 Finantza pasiboak -
  Gastuen egoera OROTARA 4.875,19

 

  

 

Web orriaren oina
© 2022 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak (STTZ)